План-програма Безопасност на движение по пътищата

План-програма Безопасност на движение по пътищата 2022

График за провеждане на консултации през втори учебен срок на 2021/2022

График за провеждане на консултации през втори учебен срок на 2021/2022

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022

   На 19.02.2022г. в ПГАВТ „А.С.Попов“  се проведе вътрешноучилищен кръг на KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2022– състезание по английски език за ученици от училищата – членове на […]
Заповед № 490 / 17.02.2022 г

Заповед № 490 / 17.02.2022 г

Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас

Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас

Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас. Специалност „Микропроцесорна техника“, с разширено изучаване на английски език.
седмично разписание за втори срок на учебната 2021-2022 година

Седмично разписание за втори срок на учебната 2021-2022 година