Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас

Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас

Обявяваме ДВЕ свободни места за кандидатстване в 8 Д клас. Специалност „Микропроцесорна техника“, с разширено изучаване на английски език.
седмично разписание за втори срок на учебната 2021-2022 година

Седмично разписание за втори срок на учебната 2021-2022 година

Втора част на редовната изпитна сесия за 2021-2022

От 17.02.2022 г. до 28.02.2022 г. ще се проведе втора част на редовната изпитна сесия за 2021-2022 учебна година за учениците СФО.   Срок за подаване […]
Заповед 316/07.01.2022

Заповед 316/07.01.2022

Заповед 169/12.11.2021 СФО

Заповед 169/12.11.2021 СФО

Редовна изпитна сесия

Редовна изпитна сесия

От 18.11.2021г. до 30.11.2021г. ще се проведе първа част на редовната изпитна сесия за  2021-2022 учебна година за учениците от СФО. Срок за подаване на заявления за явяване […]