Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Във връзка с писмо на МОН с №9105-320/05.12.2023 г., с вх. №РУО1-39106/05.12.2023 г. относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както […]
Спасяване на българското наследство с Фондация Културна революция

Спасяване на българското наследство с Фондация “Културна революция”

Изправени сме пред важно предизвикателство, свързано с българското наследство. Фондация “Културна революция” се бори за спасение на българските архиви. Благодарение на Фондацията е издадена книгата “Васил Левски […]
Дати за провеждане на ЗДИППК - част по теория на професията

Дати за провеждане на ЗДИППК – част по теория на професията

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 20232024 година

Първа редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че предстои първа част на редовна изпитна сесия за учениците от СФО за учебната 2023/2024 година. Тя ще се проведе […]
Официална церемония по приключване на строителни дейности

Официална церемония по приключване на строителни дейности

Церемония откриване – ПГАВТ