Първата национална научна ученическа конференция „Училището в дигиталния свят“

Първата национална научна ученическа конференция „Училището в дигиталния свят“

На 07.май 2024 година се проведе Първата национална научна ученическа конференция „Училището в дигиталния свят“, организирана от Професионална гимназия по високи технологии “А. С. Попов”. Приветствия […]

График за трета редовна изпитна сесия СФО

Трета редовна изпитна сесия за СФО за учебната 2023/2024 година

Трета редовна изпитна сесия за СФО за учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, Информираме Ви, че в срок до 17:00ч. на 05.04.2024г. трябва да подадете заявление за явяване на изпити в канцеларията на ПГВТ “А. С. Попов”. […]
Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Втора редовна изпитна сесия за ученици от СФО за учебната 2023/2024 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Във връзка с писмо на МОН с №9105-320/05.12.2023 г., с вх. №РУО1-39106/05.12.2023 г. относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както […]
Спасяване на българското наследство с Фондация Културна революция

Спасяване на българското наследство с Фондация “Културна революция”

Изправени сме пред важно предизвикателство, свързано с българското наследство. Фондация “Културна революция” се бори за спасение на българските архиви. Благодарение на Фондацията е издадена книгата “Васил Левски […]