Специалност „Компютърни мрежи”

Направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия “Техник на компютърни системи”

Учебна програма – Виж тук

Презентация на специалността – Свали тук

 

Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните мрежи.

Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на компютърните мрежи, както и специализирани курсове за проектиране и поддръжка на компютърни мрежи. Учениците завършват средното си образование с трета професионално квалификационна степен и професия „Техник на компютърни ситеми“. Получават удостоверение за професионална квалификация, с което имат предимство при кандидатстване в Техническия университет, Висше училище по телекомуникации и пощи, както и признаване на кредити в Нов Български университет.

Изучавани дисциплини

В курса на обучение по специалност “Компютърни мрежи” учениците изучават теоретични и практически дисциплини като провеждат и стаж по специалността на реални работни места.

Теоретичните дисциплини обхващат отраслова професионална подготовка по Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Аналогова и Цифрова схемотехника. Специфичната теоретична подготовка включва:
Въведение в PC, Приложни програмни продукти, Процесори и памети за РС, Програмиране, Проектиране на електронни схеми,Периферни устройства, Запомнящи устрпойства, Компютърни мрежи – I и II  част, Приложен мрежови софтуер, Комуникациоони технологии, Програмиране на Web дизайн.

Практическото обучение е са свързано с учебна практика по: процесори, памети и дънни платки, компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, асемблиране на РС, диагностика и ремонт. Изучава се чужд език по професията на високо техническо ниво.

Професионална реализация

След завършване на курса на обучение учениците могат да се реализират като администратори и проектанти на компютърни мрежи, защото този сектор непрекъснато се нуждае от квалифицирани специалисти.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук