Специалност „Компютърна техника и технологии“

направление„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „техник на компютърни системи“

Учебна програма – Вижте тук

Презентация на специалността – Свали тук

Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо ценена. Обучението по специалността включва курсове по програмиране и хардуерни технологии, целящи  придобиването  на основополагащи знания, развиващи логическото и алгоритмично мислене,  както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии и хардуер, резултат от което е развитието и израставането в професионалната сфера. Специфичната професионална подготовка включва предмети като „Въведение в PC“, “Приложни програмни продукти“, „Програмиране“, „Дънни платки“ и „Web-дизайн“ и практика с „Асемблиране, диагностика и ремонт на компютри“.

Учениците завършват средното си образование с придобиване на трета професионалноквалификационна степен и  професия „Техник на компютърни ситеми“.

Софтуерната среда за подготовка по програмиране е Visual Studio Enterprise 2015, която включва среди за разработка на Visual Basic, Visual C++  и C#. За проектиране на дънни платки се използва програмният продукт PSpice. Стараем се нашите възпитаници да бъдат в крак с изискванията на пазара на труда и софтуерните фирми и да получат отлична професионална реализация след завършването си. Те имат възможност за реализация във всички фирми от IТ сектора.

Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо ценена. Обучението по специалността включва курсове по програмиране и хардуерни технологии, целящи  придобиването  на основополагащи знания, развиващи логическото и алгоритмично мислене,  както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии и хардуер, резултат от което е развитието и израставането в професионалната сфера. Специфичната професионална подготовка включва предмети като „Въведение в PC“, “Приложни програмни продукти“, „Програмиране“, „Дънни платки“ и „Web-дизайн“ и практика с „Асемблиране, диагностика и ремонт на компютри“.

Учениците завършват средното си образование с придобиване на трета професионалноквалификационна степен и  професия „Техник на компютърни ситеми“. Софтуерната среда за подготовка по програмиране е Visual Studio Enterprise 2015, която включва среди за разработка на Visual Basic, Visual C++  и C#. За проектиране на дънни платки се използва програмният продукт PSpice. Стараем се нашите възпитаници да бъдат в крак с изискванията на пазара на труда и софтуерните фирми и да получат отлична професионална реализация след завършването си. Те имат възможност за реализация във всички фирми от IТ сектора.

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук