• Инструктаж за учениците на ПГАВТ “А. С. Попов” по техника на безопасност, хигиена и охрана на труда и противопожарна и аварийна безопасност
  • Правилник за работа в компютърна зала
  • Правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в кабинет по химия
  • Правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд във физкултурен салон