В основните цели за развитие на ПГАВТ “А. С. Попов” и стратегията за 2020-2024 г. е заложено повишаване на качеството и ефективността на учебния процес, която ще бъде постигната чрез надграждане на професионалните знания и умения на учениците, повишаване на социалните компетентности, развитие на личностните им качества, провокиране на креативност и иновативно мислене в образователния процес, чрез реализиране на образователна мобилност по програми на Еразъм +, които представляват пътуване и престой в страна от ЕС или партниращите му държави, с цел придобиване/обмяна на опит и/или добри практики, обучение/наблюдение/практика на реално работно място.

Освен развитието на езиковите и социални умения и компетентности учениците подобряват и професионалните си компетентности, което е добра възможност за по-качествена практическа професионална подготовка, изграждане на професионална самоувереност и самочувствие, адекватно кариерно ориентиране и запознаване с перспективите за професионална реализация.

В сътрудничество с партньорски организации, ПГАВТ “А.С.Попов” е реализирала шест успешни проекти в сферата на ПОО по програма Еразъм+ от 2014 до 2023 г.:

2014/2015 “Професионално и заедно в усвояването на иновативни образователни технологии”, Римини, Италия;

2015/2016 “Заедно за успешна професионална реализация”, Берлин, Германия;

2017/2018 “Мобилни и заедно за успешно професионално развитие”, Корк, Ирландия;

Въпреки обстановката с Ковид19 и ограниченията за пътуване в чужбина, интересът към програмите на Еразъм+ в сектор “Професионално образование и обучение” не стихна и успяхме да реализираме два проекта в рамките на една година, благодарение на възможността за удължаване на срока за осъществяване на мобилността.

2019/2021 “Заедно за създаване и прилагане на дигитални образователни ресурси по ПП”, Малага, Испания;

2020/2021 “Заедно за професионално проектно-базирано обучение с дигитални технологии”, Малага, Испания;

2022/2023 “С Еразъм + знаещи, мобилни и конкурентни на европейския трудов пазар”, Истанбул, Турция.

 

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е официалната институция, оторизирана от Европейската комисия и националните власти, която администрира Програма “Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност“ в България.

 

Отказ от отговорност за бенефициенти на финансиране от ЕСФинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Multilingual disclaimer for beneficiaries of EU funding