Графици за провеждане на допълнителни консултации
за учениците от 8,9 и 10 клас.

 

График за консултаци по чл. 27 от НПО – 8 клас

Свали графика

График за консултаци по чл. 27 от НПО – 9 клас

Свали графика

График за консултаци по чл. 27 от НПО – 10 клас

Свали графика

График за консултаци по чл. 27 от НПО – 11 клас

Свали графика