1. Процедура за налагане на санкции на учениците в ПГАВТ “А. С. Попов” за учебната 2022-2023 година
  2. Вътрешни правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние