Вътрешни правила за получаване на стипендии.

Заповед № 31 / 21.09.2022 г. за вид стипендии, ред за кандидатстване и необходими документи за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година.