Вътрешни правила за получаване на стипендии.

Заповед № 611 / 02.02.2024 г. за вид стипендии, ред за кандидатстване и необходими документи за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2023/2024 година.