Доклад за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2018 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през второто тримесечие на 2018 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през третото тримесечие на 2018 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през четъвртото тримесечие на 2018 година.

Бюджет 2019

Доклад за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2019 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през второто тримесечие на 2019 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през третото тримесечие на 2019 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през четвъртото тримесечие на 2019 година.

Бюджет 2020

Доклад за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2020 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през второто тримесечие на 2020 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през третото тримесечие на 2020 година.

Доклад за изпълнението на бюджета през четвърто тримесечие на 2020 година.

Обяснителна записка за годишен отчет към 31.12.2020г. 

Бюджет 2021

Бюджет и уточнен план 2021 година.

Обяснителна записка  към баланс 31.03.2021г. 

Доклад за изпълнение на бюджета през второто тримесечие на 2021 година

Доклад за изпълнение на бюджета през третото тримесечие на 2021 година