Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация "Александър Степанович Попов"
гр. София

Професионална гимназия по високи технологии "Александър Степанович Попов"
гр. София

Образование на високо ниво

Всички преподаватели притежават съответните професионални квалификации, които отговарят на най-високите стандарти за професионално образование в областта.

Съвременна техническа база

Училището разполага с най-съвременната апаратура за нуждите и целите на обучението на нашите ученици! Всичко това дава гаранция за добрата техническа подготовка на нашите кадри.

Стажантски програми

Училището осигурява техническа практика и бъдеща реализация за учениците си в големи компании в областта на електрониката в България и чужбина. С възможност за бъдеща реализация.

Нова Специалност

направление „ Компютърни науки“
Телекомуникационни системи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Професия: "Техник по комуникационни системи"

Приложно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Приложен програмист"

Компютърни мрежи

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Професия: "Техник на компютърни системи"

Компютърна техника и технологии

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Професия: "Техник на компютърни системи"

Охранителна техника и системи за сигурност

Направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"
Техник на електронна техника"

Системно програмиране

Направление "Компютърни науки"
Професия: "Системен програмист"

ПРИЕМ 2023/2024

Направете правилния избор за вас като кандидатствате в Професионална гимназия по високи технологии “А.С.Попов” гр. София

Партньори